3P Hibrid

Poslovno-stanovanjski hotelski objekt na Gorenjskem.

Zasnova 3P Hibrida temelji na treh izhodiščih. Ureditev območja bo revitalizirala degradirano cono opuščene železniške postaje. Stavba bo imela močno identiteto in prepoznavnost v širšem urbanem okolju ter tvorila ustrezno vstopno točko manjšega kraja. Zasnova bo omogočila povečanje kapacitet gostinskih in nastanitvenih dejavnosti obstoječega hotela v lasti investitorja ter omogočala dolgoročen razvoj.

Lokacija:
Kvadratura:
Leto:
Status:
Naročnik:
Avtorji projekta:
Naklo, Slovenija
3350 m²
2020
Sprememba prostorskega načrta
Privat
Škarabot Matic
Žmavc Aleš

Tipologija objekta je hibrid, saj ga sestavljajo trije različni programski sklopi, ki se med seboj prepletajo: hotel, poslovni prostori in stanovanja. Objekt je zasnovan kot prostostoječa stavba, ki se odmika od glavne ceste in predvidenega novega krožišča. Pred objektom stoji manjši trg, ki služi zbiranju, druženju in čakanju hotelskih gostov ter drugih obiskovalcev. Preko široke klančine in poudarjenega nadstrešenega vhoda se povezuje z notranjostjo objekta in postane del skupnih prostorov hotela. Predstavlja zaključek oz. iztek celostne ureditve območja železniške postaje ter ločitveno cono med objektom in regionalno cesto.

Okolica proti jugu in severozahodu je ozelenjena in tvori ločilno cono med zapuščeno železniško postajo ter hotelom. Volumen novega objekta je kompakten in se enakomerno odziva na pogoje konteksta. Umestitev sledi smeri in vzorcu zazidave grajenega konteksta. Ob severnem delu objekta poteka sprehajalna pot, ob kateri se nahajajo poslovni prostori, ki so jasno vidni iz sprehajalne poti in regionalne ceste. Z odvzemom volumna in drugačno obdelavo fasade se očitno diferencirajo od preostalega dela objekta. Fasada objekta izhaja iz tradicionalne zasnove alpske hiše. Je reinterpretacija le-te in se na sodoben način odziva na pogoje stavbne tipologije.

Objekt je organiziran vertikalno. Glavni element povezljivosti je notranji atrij, ki kot praznina prebada vse etaže objekta in osvetljuje hodnik ter središče stavbe. Pritličje in polklet sta med seboj povezana s širokim amfiteatralnim stopniščem, ki služi prehajanju med etažami in je oblikovan kot razširitev pritličja. Stopnišče postane prostor druženja, dogodkov in neformalna zajtrkovalnica.

“Z delom Od-do arhitekture smo zelo zadovoljni. Skozi celoten proces nastajanja projekta so bili profesionalni, izjemno odzivni in predlagali so kakovostne rešitve. Končni rezultat je fleksibilna zasnova z dodano vrednostjo, ki nam omogoča dolgoročen razvoj naše dejavnosti. Z Maticem in Alešem smo že sodelovali pri drugih projektih.”
Marjan, 3P Hibrid

Z veseljem sodelujemo pri vašem projektu

Dogovorimo se za sestanek, na katerem se spoznamo, predstavimo naš proces dela, pogovorimo o vaših željah in ustreznih rešitvah.