Brv Soča

Zmagovalni projekt javnega natečaja za novo brv čez Sočo.

Soča s svojimi obrežji v prostoru ponuja tako pozitivne strani kot omejitve in je za umestitev brvi svojevrsten izziv. Brv mora reko premostiti brez vmesnih podpor ter s predpisanim odmikom od vodne gladine. Brv mora biti zasnovana ob upoštevanju predpisov in v prostor umeščena kot sinteza konteksta, krajinskih, prostorskih, pomenskih in tehničnih dejavnikov.

Lokacija:
Kvadratura:
Leto:
Status:
Naročnik:
Avtorji projekta:
Tolmin, Slovenija
50 m²
2018
V izvedbi
Občina Tolmin
Škarabot Matic
Žmavc Aleš
Rovan Denis
Planinšek Gregor
Rovan Alojz

Zasnovana brv je navzgor napeta konstrukcija, ki nima vertikalno izstopajočih delov in se na oba bregova priključi v kar najnižji točki, hkrati pa omogoča udoben prehod ter neoviran pogled z brvi in na njo. Takšna brv ne ustvarja novih prostorskih dominant ter v prostor ne vnaša nemira.

Nova brv grajeni kontekst najde v soških ločnih mostovih, iz katerih črpa konstrukcijske principe, in visečih brvi, ki jih jemlje za zgled zaradi nevpadljivosti v odprti krajini. Brv je nizek nosilec, ki je preko Soče napet v plitkem loku. Tako se elegantno vključi v odprto krajino, v kateri zaradi svoje dolžine predstavlja nemotečo črto. Zasnova rahlo navzgor napete brvi konstrukciji daje togost in zanesljivost, zvezno zmanjševanje debeline nosilca proti sredini pa pripomore k lahkotnosti in izčiščenosti objekta.

S sredine brvi se med spuščanjem proti levem bregu vozišče utopi v nosilec. Brv se zato lijakasto razširi, s čimer omogoča udobno priključitev dostopnih poti. Tu se konstrukcija pripne na razširjen nasip glavne ceste, po katerem potekata priključni poti do brvi. Na desnem bregu se brv pripne na obstoječo strmo rečno brežino. Zaradi majhne širine nastane v gozdu le ozka zareza. Uporabnik ima ob prihodu z levega brega občutek, da se vzpenja proti naravi, medtem ko se povečuje odprtost razgleda z mostu.

Z veseljem sodelujemo pri vašem projektu

Dogovorimo se za sestanek, na katerem se spoznamo, predstavimo naš proces dela, pogovorimo o vaših željah in ustreznih rešitvah.