Poslovni prostori AB

Prenova pisarn finančnega podjetja v staromeščanski hiši.

Zaradi širitve števila zaposlenih in dotrajanosti obstoječih prostorov, smo finančnemu podjetju kot alternativo selitvi na novo lokacijo pripravili zasnovo novih pisarn. Z analizo smo prepoznali potencial in kakovost obstoječih prostorov ter s premišljeno zasnovo omogočili prenovo in umestitev dodatnih delovnih mest.

Lokacija:
Kvadratura:
Leto:
Status:
Naročnik:
Avtorji projekta:
Ljubljana, Slovenija
145 m²
2019
Idejna zasnova
Privat
Škarabot Matic
Žmavc Aleš

Pisarne so zasnovane kot kombinacija formalnih in neformalnih delovnih mest, ki jih povezujejo sklenjena stropna linijska svetila. Delovna mesta so pomaknjena na rob prostorov, kar omogoča večjo zračnost in povezljivost.

Neformalna delovna mesta omogočajo alternativna delovna okolja in so pozicionirana v okenske niše vsakega prostora. Hodniki, ki so v preteklosti služili samo za komunikacijo med prostori, pa so namenjeni sprejemu gostov in se uporabljajo za krajše sestanke.

Zasnova odgovarja naslovljeni problematiki in omogoča širitev skupine znotraj obstoječih prostorov, hkrati pa ustvarja prilagodljive prostore, ki se odzivajo na spreminjajočo se naravo dela.

Zaradi povečanja števila zaposlenih in želje po prenovi naših poslovnih prostorov, smo kontaktirali Od-do arhitekturo. Ekipo sestavljajo arhitekti z ogromno željo po ustvarjanju. S premišljeno zasnovo smo prostore preuredili tako, da imamo dovolj delovnih mest in odprt, funkcionalen ter zračen ambient.
Azra, Poslovni prostori AB

Z veseljem sodelujemo pri vašem projektu

Dogovorimo se za sestanek, na katerem se spoznamo, predstavimo naš proces dela, pogovorimo o vaših željah in ustreznih rešitvah.